• https://www.facebook.com/yenibinyilgazete@gmail.com
 • https://plus.google.com/u/1/
 • https://www.twitter.com/@yenibinyilgzt
  
İŞKUR MESLEK KURSU (KASİYERLİK)

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI

KASİYERLİK KURSU 13 HAZİRAN 2016'DA BAŞLIYOR!
BAŞVURU ADRESİ: Cihan Sokak 13/6 Sıhhiye ANKARA tlf.: 0 312 433 03 97


“Mesleksizlikle Mücadele Ediyoruz”

İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla yapılan meslek edindirme ve geliştirme kurslarıdır. 

İstihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanların en az yüzde ellisi, en az yüz yirmi gün olmak üzere kurs süresi kadar istihdamda kalmaktadır.

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARINA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

   • Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
   • 15 yaşını tamamlamış olmak,
   • Yetiştirilecekleri mesleğe uygun özelliklere sahip olmak,
   • İşverenin aradığı özel şartları taşımak,
   • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
   • Emekli olmamak.

Eğitimlere katılmalarına ve kurs sonunda da istihdam edilmelerine engel durumları bulunmadığı il müdürlüğünce uygun görülen yükseköğretim ve açık öğretimde okuyan öğrenciler de kurslara katılabilirler.
.
Mesleki eğitim kursları ücretsiz olup Kurum tarafından kursiyerlere devam ettikleri fiili eğitim günü süresince ödeme (20 TL) yapılmaktadır. Ayrıca İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası ile Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

Kurslara devam zorunludur. Kabul edilebilir mazereti olanlara yüklenicinin onayı alınmak şartı ile eğiticiler/öğreticiler tarafından yazılı olarak izin verilebilir. Ancak bu izin süreleri toplamının, doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla 5 günlük sağlık izni dışında, hangi sebeple olursa olsun kurs süresinin 1/10'unu aşması halinde kursiyerlerin kursla ilişikleri kesilir.

Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, özürlü maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da mesleki eğitim kurslarından yararlanabilmektedir.

HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK FAALİYETLER

Hükümlülere yönelik olarak Adalet Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan işbirliği sonucunda, cezaevlerinde bulunan ve tahliyelerine 3 yıldan az süre kalan hükümlülere bir meslek edindirilerek tahliye olduktan sonra istihdam edilmelerini kolaylaştırmak amacıyla mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir.

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak kursa katılabilirsiniz.

 KASİYERLİK KURSU 13 HAZİRAN 2016'DA BAŞLIYOR!
BAŞVURU ADRESİ: Cihan Sokak 13/6 Sıhhiye ANKARA tlf.: 0 312 433 03 97

Broşür için tıklayınız.

El ilanı için tıklayınız

Paylaş |                      Yorum Yaz - Arşiv     
3545 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
KONFERANSLAR
İşkur Meslek Kursları
ÇÖZÜM EĞİTİM
Reşat Hoca-Fizikçi